Nettsider med emneord «musikk»

Publisert 21. juni 2017 12:23

Alle nye masterstudenter inviteres herved til en introduksjon av vårt laboratorie som undersøker bevegelse og musikk. 

Publisert 16. mars 2017 15:19

As part of the international conference “Global Challenges – Nordic Experiences” happening in Oslo 20-21 March 2017, Deichman will host an event with presentations by music researchers Stéphane Aubinet and Tore Størvold from The University of Oslo and Nina Nielsen from the Norwegian Academy of Music, followed by a live performance by Torgeir Vassvik.   

Publisert 7. feb. 2017 16:08

A Study Day co-hosted by IASPM Norden & Nordic Sounds 

All are invited to the International Association for the Study of Popular Music (IASPM Norden) Study Day at the Department of Musicology, University of Oslo on September 14 2017.

The theme of the day is the study of popular music in the Nordic countries. Professor Stan Hawkins will introduce the event, which is co- hosted by our department’s Nordic Sounds: Critical Music Research Group.

Publisert 25. nov. 2013 07:57
Publisert 29. sep. 2013 22:58

Publisert 5. feb. 2013 21:52

Oppgavene leveres som én PDF-fil i Fronter. Alle oppgavene må leveres og godkjennes innen siste forelesning.

fourMs. Music, Mind, Motion, Machines. It says with letters. Illustration.
Publisert 21. aug. 2012 10:25

fourMs er en interfakultær forskningslab hvor musikkforskere, informatikere og psykologer jobber sammen for å løse problemer knyttet til hvordan vi opplever musikk (musikkognisjon), og hvordan vi kan studere musikk ved hjelp av nye teknologier. Fra 2018 har aktivitetene til fourMs fortsatt innenfor RITMO Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse.

Publisert 23. juli 2012 15:29

There are now podcast streams available (Norwegian only) from the MIC seminar on our two new book releases.

Publisert 23. juli 2012 15:29

We have set up a podcast from the course MUS2006 Musikk og bevegelse (Music and Movement). This is an introductory course (in Norwegian) covering theory and methods for studying music-related movements.

Publisert 26. jan. 2012 19:43

Oppgavene leveres som én PDF-fil i Fronter. Alle oppgavene må leveres og godkjennes innen siste forelesning.

Publisert 24. jan. 2012 08:12

Denne forelesningen begynner med å diskutere ulike måter å studere musikk på. Deretter blir noen viktige begreper for å forstå musikk og bevegelse presentert: musikkognisjon, multimodalitet, musikkrelaterte/musikalske bevegelser. Det gis deretter en rekke eksempler på ulike bevegelsestyper: lydproduserende, støtte, kommunikative, akkompagnerende, osv. hos både utøvere og sansere.

Publisert 8. apr. 2011 13:22

I denne forelesningen diskuterer jeg forskjellen mellom eksperiment og observasjonsstudie, og går gjennom grunnleggende eksperimentdesign og statistikk. 

Publisert 1. apr. 2011 13:51

Dette er introduksjonen til bevegelsesanalyse og bevegelsessporing. Etter denne introduksjonen gikk vi til bevegelseslaben for å gjøre opptak.

Publisert 11. mars 2011 14:07

Dette er introduksjonen til øvelsen om kvantitativ videoanalyse. Det er en kort gjennomgang av forskjellen mellom kvalitativ og kvantitativ analyse, samt hva digital video er og hvordan den kan analyseres.

Publisert 7. mars 2011 09:15

Denne forelesningen ser på ulike musikkrelaterte bevegelser hos sansere, dvs. de som opplever musikk. Dette inkluderer konsert, dansing, trening, hverdagsliv. 

Det var mye diskusjon på timen og dette ble dessverre ikke fanget så godt opp i opptaket. 

Publisert 24. jan. 2011 09:40

Denne forelesningen begynner med å diskutere ulike måter å studere musikk på. Deretter blir noen viktige begreper for å forstå musikk og bevegelse presentert: musikkognisjon, multimodalitet, musikkrelaterte/musikalske bevegelser. Det gis deretter en rekke eksempler på ulike bevegelsestyper: lydproduserende, støtte, kommunikative, akkompagnerende, osv. hos både utøvere og sansere.

Publisert 16. aug. 2010 21:54

Here you will find some links that are relevant for the course.

Publisert 11. aug. 2010 11:24

Presentasjonen starter med en introduksjon til fourMs-laben og forskningsprosjektene som pågår der, og går deretter over til å presentere og diskutere ulike typer bevegelsessporingssystemer. Deretter ble det gjennomført praktiske demonstrasjoner av to forskjellige bevegelsessporingssystemer (Xsens og Qualisys).

Publisert 11. aug. 2010 11:19

Denne forelesningen introduserer endel sentrale begreper og teknikker innen kvantitativ analyse, og legger grunnlaget for praktiske demonstrasjoner og tester av programvare. Mer informasjon på wiki'en. Varighet: 16:22.

Publisert 11. aug. 2010 11:14

Denne presentasjonen fokuserer på ting som er viktige å tenke på hvis man ønsker å gjøre videoopptak for bevegelsesanalyse. Varighet: 18:57.

Publisert 11. aug. 2010 11:13

Her skal vi se på noen analyseteknikker for å studere musikkrelaterte bevegelser. Dette inkluderer forskjellen på deskriptive og funksjonelle aspekter ved bevegelsene. Ulike visualiseringsteknikker blir presentert: bevegelsesbilder, bevegelseshistoriebilder og bevegelseskurver. Avslutningsvis ser vi på noen eksempler av ulike typer bevegelsesreportoar.

Publisert 11. aug. 2010 11:10

I denne forelesningen ser vi på en rekke forskjellige begreper som kan brukes for å beskrive musikkrelaterte bevegelser. Dette inkluderer en forståelse av hva kroppen er og består av, forskjellige typer rom (scenerom, kroppsrom, handlingsrom) og forskjellen mellom begrepene bevegelse, handling og gest.

Publisert 11. aug. 2010 11:09

En kort debattrunde etter de ulike innleggene.

Publisert 11. aug. 2010 11:08

Even Ruud er professor i musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo, professor II i musikkterapi ved Norges musikkhøgskole, hvor han for tiden er leder for Senter for musikk og helse. Han er også adjungerende professor ved Aalborg Universitet. Hans faglige hovedinteresser er musikkterapi, musikkpedagogik, musikkpsykologi og feltet knyttet til musikk og kulturforskning, særlig musikk, medier og ungdomskulturer.

Publisert 11. aug. 2010 11:06

Kari Anne Vadstensvik Bjerkestrand er utdannet danser fra Statens Balletthøgskole og School for New Dance Development, Amsterdam. Hun har jobbet som danser, koreograf, pedagog og produsent i 20 år og ledet tidligere sitt dansekompani Open Dance Company. Kari Anne er også utdannet tai chi kineo lærer og var i 12 år leder for Norsk Tai Chi Kineo Institutt og Bevegelsesrommet, et senter for ulike bevegelsesretninger. I dag driver hun sitt eget firma BJERKESTRAND som tilbyr lederutvikling i næringslivet med metoden BodyMindFlow, og leder egne danseprosjekter, bl.a. barokkdansforestillingen "Rubinhjerte".