Nettsider med emneord «musikkognisjon»

Publisert 12. sep. 2019 14:24
Publisert 11. sep. 2019 09:09
Publisert 21. aug. 2018 09:36
Publisert 16. nov. 2017 09:11
Publisert 16. nov. 2017 09:11
Publisert 16. nov. 2017 09:10
Publisert 16. nov. 2017 09:10
Publisert 11. aug. 2016 12:28
Menneskelig mikrobevegelse i musikkpersepsjon og interaksjon.
Publisert 4. juli 2016 11:09

Hvordan og hvorfor beveger vi oss til musikk? Prosjektet vil undersøke hvordan musikk påvirker det vi kan kalle mikrobevegelser, slik som de ørsmå bevegelsene vi ser når vi står stille.

Publisert 30. juli 2013 15:42
Publisert 4. apr. 2013 10:28