Nettsider med emneord «musikkteknologi»

Publisert 16. nov. 2017 09:11
Publisert 16. nov. 2017 09:11
Publisert 16. nov. 2017 09:11
Publisert 16. nov. 2017 09:10
Publisert 4. aug. 2017 11:27
Publisert 11. aug. 2016 12:28
Menneskelig mikrobevegelse i musikkpersepsjon og interaksjon.
Publisert 4. juli 2016 11:09

Hvordan og hvorfor beveger vi oss til musikk? Prosjektet vil undersøke hvordan musikk påvirker det vi kan kalle mikrobevegelser, slik som de ørsmå bevegelsene vi ser når vi står stille.

Bobler ut fra sentrert boble. Illustrasjon.
Publisert 28. aug. 2012 21:33

Musikkteknologidagene arrangeres av Institutt for musikkvitenskap (UiO) og NoTAM, i tilknytning til ULTIMA.

Publisert 28. nov. 2008 16:50

Studentene avslutter kurst i Lydprogrammering 1 ved å løse et egenvalgt lydprogrammeringsprosjekt. Her følger en beskrivelse av årets prosjekter.