Personer med emneord «personvern»

Navn Telefon E-post Emneord
Bentzen, Heidi Beate Forsker +47 22850086 h.b.bentzen@medisin.uio.no Bioteknologirett, personvern, helserett, bioetikk, livsvitenskap, persontilpasset medisin, presisjonsmedisin, Kunstig intelligens
Bergsager, Dagfinn Gruppeleder +47 22840047 +47 95204665 (mob) dagfinn.bergsager@usit.uio.no Nettskjema, TSD, GDPR, Personvern, Mobilapper, Forskningsstøtte
Dimitrakakis, Christos Professor chridim@ifi.uio.no maskinlæring, reinforcement learning, differential privacy, Kunstig intelligens, personvern
Feltham, Andrew John Kontorsjef +47 22858936 +47 90520426 a.j.feltham@stk.uio.no Administrativ ledelse, Rekruttering, Strategi, Forskningsadministrasjon, Personvern, Kommunikasjon, Økonomi
Gruschka, Nils Førsteamanuensis +47 22840858 nilsgrus@ifi.uio.no Sikkerhet, Personvern
Hannemyr, Gisle +47 22852432 +47 90553659 (mob) gisle@ifi.uio.no personvern, digitale medier, åpen aksess, personvern, åpne systemer, datasikkerhet, privacy, design, web, konvergens
Hannemyr, Gisle +47 22852432 +47 90553659 (mob) gisle@ifi.uio.no personvern, digitale medier, åpen aksess, personvern, åpne systemer, datasikkerhet, privacy, design, web, konvergens
Jakobsen, Bård Henry Moum Gruppeleder +47 22852778 +47 95204053 (mob) b.h.m.jakobsen@usit.uio.no E-post, E-postlister, Sympa, UHMX, SMS-tjenesten, SMS, E-valg, TOGAF, LDAP, IAM, Integrasjon, Autentisering, Autorisasjon, Personvern, Policy manager
Kveseth, Hilde Spjelkavik Rådgiver +47 22854803 +47-99275009 h.s.kveseth@sai.uio.no Forskningsadministrasjon, Forskningsstøtte, Forskpro, Personvern, Ekstern finansiering, EU, Forskningsrådet, Cristin
Lintvedt, Mona Naomi Stipendiat 48 15 14 18 m.n.lintvedt@jus.uio.no personvern, eforvaltning, Rettsinformatikk
Lislerud, Anette Seniorrådgiver +47 22851926 anette.lislerud@khm.uio.no Ekstern finansiering, Forskningsadministrasjon, EU, NFR, Personvern, Cristin, Forskningsetikk
Mortensen, Kirsti Margrethe Rådgiver +47 22857834 +47 90571521 (mob) k.m.mortensen@admin.uio.no Sekretær for Utdanningskomitéen, sekretær for Rådet for samarbeid med arbeidslivet, Høringer, Studiebarometeret, Personvern, Priser, Karakteranalyser, Regelverk, Studentforeninger, Tillitsvalgt for NTL
Ring, Kristoffer IKT- og ledelsesstøtte +47-22858912 +47-92809782 (mob) kristoffer.ring@sum.uio.no IKT, Ledelsesstøtte, strategi og planarbeid, personvern
Schartum, Dag Wiese Professor +47 22850077 +47 95997432 (mob) d.w.schartum@jus.uio.no Rettsinformatikk, eForvaltning, Personvern
Vitenberg, Roman Professor +47 22850493 romanvi@ifi.uio.no mellomvare, fog systemer, sosiale nettverk, cloud systemer, distribuerte systemer, pålitelighet, personvern, blockchain