Nettsider med emneord «psykologi»

Publisert 31. jan. 2020 08:50

Det forskningsbaserte emosjonsveiledende tiltaket Tuning In to Kids (TIK) implementeres i FUS barnehager i Norge høsten 2019 og våren 2020. Prosjektet er et randomisert kontrollert studie med totalt 49 barnehager, ca 500 lærere og ca 2000 barn.

Publisert 11. sep. 2019 09:09
Publisert 26. aug. 2019 13:49

Kan endring av oppmerksomhetsskjevhet bli en ny, medikamentfri behandlingsmetode for depressive plager?

Publisert 11. juni 2019 15:30

Ullensaker kommune tilbyr psykologistudenter tre ulike tema om barn og ungdom. 

Publisert 5. apr. 2019 11:06

Why people join and maintain membership in the Facebook support group “Psykisk Helse – Spiseforstyrrelser, and what content its members share and access?

Publisert 5. apr. 2019 11:02

Hvorfor blir folk medlemmer i Facebook-gruppen "Psykisk Helse – Spiseforstyrrelser”? Hvilket innhold ser medlemmene etter og deler med andre?

Bildet kan inneholde: hår, barn, ansikt, hud, nese.
Publisert 1. apr. 2019 14:58

Hvorfor gir kronisk søvndeprivasjon hos barn lærevansker og andre helseproblemer?

Publisert 1. apr. 2019 13:56

Hvordan hormonelle svingninger assosiert med syklisk bruk av anabole androgene steroider påvirker atferd, hjerne-, -hjerte og karfunksjon?

Foto: privat
Publisert 18. mars 2019 16:35

Stine jobber for Sex og Politikk.

Barcode Oslo
Publisert 27. feb. 2019 10:59

Er du interessert i spørsmål rundt integrering, interkulturell kommunikasjon og psykisk helse? 

Publisert 13. sep. 2018 10:57

Alopecia areata er fellesbetegnelse for ulike typer av en autoimmun hudsykdom som kjennetegnes ved flekkvis tap av hår. Det er gjort lite forskning på tap av hår og dets påvirkning på psykisk helse. Hvordan påvirker utseende vårt vår psykiske helse?

Foto: Privat
Publisert 16. apr. 2018 13:52

Kamilla jobber på universitetet OsloMet

Publisert 2. juni 2017 15:30

Hva er betydningen av Redd Barnas leksehjelpstilbud, både hva gjelder læring og sosial atferd?

Publisert 4. apr. 2017 09:14

På denne siden presenteres forskningsprosjekter som kan være aktuelle for deg som skriver hoved- eller masteroppgave. Det fungerer på den måten at du som student bidrar i et forskningsprosjektet gjennom å skrive din avsluttende oppgave i samsvar med og innenfor prosjektets rammer.

Dame på sykkel opp en bakke
Publisert 8. mai 2014 10:19

TØI har et prosjekt om bruk av elsykler som vi ønsker å invitere en masterstudent til å delta i. Prosjektet handler om sykling, med spesiell fokus på elsykler.

Publisert 20. feb. 2014 13:30

Norske og internasjonale undersøkelser tyder på at en god del av sykefraværet kan ha sammenheng med forhold på arbeidsplassen.

Publisert 20. feb. 2014 13:29

Hva kjennetegner arbeidsmiljøet i ulike virksomheter og for ulike grupper?

Publisert 20. feb. 2014 13:27

Hva er erfaringene med IA-avtalen som modell for samarbeid og åpen koordinering?

veikant med gress og motorvei
Publisert 3. sep. 2013 15:25

Transportsektoren står for en stor andel av de norske utslippene av klimagasser. Det har lenge sett ut til at økt transportvolum og økte uslipp er direkte koblet mot vekst i BNP, men trenger det å være slik?

Parkeringstripe med 4 biler
Publisert 3. sep. 2013 15:23

Parkeringsrestriksjoner er et vanskelig tema - også politisk sett. Her er det mange problemstillinger å ta tak i.

Person som venter på buss
Publisert 3. sep. 2013 15:22

Innen området kollektivtransport møtes mange ulike problemstillinger det kan og bør skrives mer om.

fourMs. Music, Mind, Motion, Machines. It says with letters. Illustration.
Publisert 21. aug. 2012 10:25

fourMs er en interfakultær forskningslab hvor musikkforskere, informatikere og psykologer jobber sammen for å løse problemer knyttet til hvordan vi opplever musikk (musikkognisjon), og hvordan vi kan studere musikk ved hjelp av nye teknologier. Fra 2018 vil aktivitetene til fourMs fortsette innenfor RITMO Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse.

Publisert 2. jan. 2011 11:49

Redd Barna ønsker å knytte kontakt med masterstudenter som vil skrive sin masteroppgave om barn og unges seksuelle utprøving på internett.