Nettsider med emneord «risikoanalyse»

Publisert 28. feb. 2017 13:17

Til grunn for IT-sikkerhetsarbeidet skal det ligge en vurdering av trusselbildet for UiO og hvilke sikkerhetstiltak dette krever. For viktige systemer og tjenester skal en spesifikk risikovurdering legges til grunn for sikringstiltak utover grunnsikringen.

Publisert 6. juni 2012 10:00

Qing har funnet drømmejobben som analytiker i risiko- og kapitalstyringsavdelingen til Gjensidige.