Nettsider med emneord «styring» - Side 3

Publisert 9. juli 2018 12:55

Porteføljestyring for investeringsvirksomheten

Strategi -
Publisert 2. mai 2019 14:07

Nettverksseminar: Strategisk analyse og strategiutvikling i offentlig sektor:  Hva kan en strategi hjelpe oss med?

Illustrasjonsbilde - kveldsstemning elveroere med styrmann
Publisert 6. apr. 2022 16:29

På første seminar i Partnerforums seminarserie om samordning spør vi: Hva kjennetegner samordningsutfordringene i statsforvaltningen?

  Publisert 28. juni 2018 13:58
  Hvordan kan vi samarbeide bedre for å løse våre største samfunnsutfordringer?
  Bildet kan inneholde: Team.
  Publisert 30. jan. 2020 12:41

  Hva er «god» forskning sett fra embetsverkets ståsted, og hvordan kan det forenes med forskernes syn på det samme?   

  Bilde av Stortinget
  Publisert 2. feb. 2022 15:37

  Parlamentenes rolle for utforming av kunnskapsbasert politikk

  Publisert 11. okt. 2016 15:31

  Topplederseminar om Stortingets kontrollvirksomhet og effekter av kontrollvirksomheten på embetsverket.

  Strategi -
  Publisert 13. aug. 2020 21:21

  Er det behov for nytenkning for å møte morgendagens utfordringer?

  Illustrasjonsbilde - person ved inngang til labyrint
  Publisert 5. aug. 2021 12:35

  Hvordan få strategien inn i eksisterende styringslinjer?

  Illustrasjonsbilde - person ved inngang til labyrint
  Publisert 14. des. 2021 12:55

  Kriser røsker opp i systemer og utløser nyskapning. Hvor god er vår krisehåndtering? Hva skal til for at vi blir bedre? Overlever strategiene møtet med virkeligheten?

  Bildet kan inneholde: sky, himmel, flagg, stang, begivenhet.
  Publisert 3. feb. 2022 18:19

  Demokratiet i flere land er under press, og tilliten til myndighetene er tynnslitt flere steder. Hva truer demokratiet i Europa og i Norge, og hvilke virkemidler har vi for å stanse en negativ utvikling? Hvilken rolle spiller forvaltningen for demokratiet i Norge?

  Tre barn som sitter ved et bord og har hjelmer med lysende lyspærer på hodet
  Publisert 29. jan. 2021 12:53

  Partnerforums vårkonferanse vil i år handle om «Innovasjon i offentlig sektor» etter ønske, og med bidrag fra våre partnere.

  Bildet kan inneholde: hvit, stående, font.
  Publisert 3. sep. 2019 09:26

  Hvilken funksjon har byråkratiet i en tid preget av populistiske krefter, endringer og en mediestyrt virkelighet? 

  Stortinget med riksløven
  Publisert 28. juni 2016 15:25

  Stortingets kontroll med den utøvende makt er oppgradert og intensivert

  Bildet kan inneholde: tre, serveringsutstyr, mat, mallet, bord.
  Publisert 21. feb. 2022 13:01

  EØS-avtalen byr på både utfordringer og muligheter. For å møte utfordringene og utnytte mulighetene er det nødvendig med kunnskap og bevissthet om EØS-retten og dens betydning i norsk rett.

  Publisert 4. mars 2019 13:56

  Vi har avholdt seks seminarer i løpet av 2019-2022

  Publisert 22. mars 2018 10:27

  1) Norsk og internasjonal økonomi. 2) Nye oppgaver for fylkeskommunene? 3) Politiske skandaler i det nye medielandskapet

  Bildet kan inneholde: Team.
  Publisert 1. mars 2021 10:34

  Hvilke utfordringer oppleves i samspillet mellom forskning og forvaltning når politikk skal utformes?

  Publisert 27. mars 2017 10:21

  Økonomer har stått bak en rekke markedsorienterte reformer de siste tiårene.