Nettsider med emneord «wordle»

Publisert 5. jan. 2011 08:00

Mange akademiske fag er teksttunge. For en student eller utenforstående, kan det være vanskelig ved slutten av en forelesning, et foredrag eller en artikkel å sitte igjen med en klar forestilling om hva som var essensen av innholdet. Hva med å bruke en ordsky som hjelpemiddel?