Ansatte - Avdeling for atferdsmedisin

Listen inneholder 34 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Belfrage, Anna anna.belfrage@medisin.uio.no
Boye, Turid Birgitte Professor II +47 22851019 t.b.boye@medisin.uio.no
Breivik, Jarle Avdelingsleder/Professor +47-22851114 +47-41441985 (mob) jarle.breivik@medisin.uio.no
Dammen, Toril Professor +47 90163433 +47 90163433 (mob) toril.dammen@medisin.uio.no
Engelund, Thea Wiker Vitenskapelig assistent theawen@student.sv.uio.no
Finset, Arnstein Professor emeritus +47 22851435 +47 97516657 (mob) arnstein.finset@medisin.uio.no
Frogner, Erik Rimestad Vitenskapelig assistent e.r.frogner@medisin.uio.no
Gude, Tore tore.gude@medisin.uio.no Mental helse
Heier, Oda Marie Baumann Undvp u/gdkj.ped.utd o.m.b.heier@studmed.uio.no
Hem, Erlend Professor II +47 95730355 (mob) erlend.hem@medisin.uio.no
Hrubos-Strøm, Harald Førstelektor harald.hrubos-strom@medisin.uio.no
Lapolla, Pietro Aleksander Rocco Berger Vitenskapelig assistent palapoll@student.sv.uio.no
Larsen, Elna Hamilton Stipendiat e.h.larsen@medisin.uio.no
Larsen, Marie Hamilton Forsker +47 22845386 m.h.larsen@medisin.uio.no
Lie, Hanne Cathrine Førsteamanuensis +47 22851466 h.c.lie@medisin.uio.no
Loge, Jon Håvard +47 22851466 +47 98837824 (mob) j.h.loge@medisin.uio.no Helserelatert livskvalitet og pasient-rapportert helse, Atferd, Kreftoverlevere, Kommunikasjon mellom lege og pasient, Kreft, Opptrening etter kreft
Mellblom, Anneli Postdoktor +47 22851115 anneli.mellblom@medisin.uio.no
Moum, Torbjørn Åge Professor emeritus +47 22851431 t.a.moum@medisin.uio.no
Munkhaugen, John +47 97524194 (mob) john.munkhaugen@medisin.uio.no
Nordhus, Inger Hilde Professor II i.h.nordhus@medisin.uio.no
Næss, Aiste Gvildyte Vitenskapelig assistent aisteg@student.sv.uio.no
Pfabigan, Daniela M. Postdoktor +47 22851023 d.m.pfabigan@medisin.uio.no
Ree, Anbjørn Stipendiat anbjorn.ree@medisin.uio.no
Rostrup, Morten Professor II +47-22119100 morten.rostrup@medisin.uio.no
Sailer, Uta Professor +47 22851032 uta.sailer@medisin.uio.no