Ansatte - Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap

Listen inneholder 36 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Asgari, Fatemeh Postdoktor fatemeh.asgari@medisin.uio.no
Borges Rau Steuernagel, Carolina Postdoktor c.b.r.steuernagel@medisin.uio.no
Boye, Turid Birgitte Professor II +47 22851019 t.b.boye@medisin.uio.no
Breivik, Jarle Avdelingsleder/Professor +47 22851114 +47-41441985 (mob) jarle.breivik@medisin.uio.no
Dalum, Helene Seljenes Stipendiat 90648178 h.s.dalum@medisin.uio.no Arbeidsliv og helse, Mental helse, Atferd
Egenberg, Herman Escher Stipendiat +47 45219089 h.e.egenberg@medisin.uio.no
Finset, Arnstein +47 22851435 arnstein.finset@medisin.uio.no
Frøjd, Lars Aastebøl Student l.a.frojd@studmed.uio.no
Gløtta, Torunn Murstad t.m.glotta@medisin.uio.no
Haaland, Sveinung Rui Fronth Universitetslektor s.r.f.haaland@medisin.uio.no
Hem, Erlend Professor II +47 95730355 (mob) erlend.hem@medisin.uio.no
Izotova, Anastasia Student anastaiz@student.sv.uio.no
Jacobsen, Hilde Kristin Stipendiat h.k.jacobsen@medisin.uio.no
Juvodden, Hilde Therese Førstelektor h.t.juvodden@medisin.uio.no
Lange, Jakob de Aspirant j.de.lange@studmed.uio.no
Larsen, Elna Hamilton Stipendiat e.h.larsen@medisin.uio.no
Larsen, Marie Hamilton Forsker +47 22845386 m.h.larsen@medisin.uio.no
Lie, Hanne Cathrine Førsteamanuensis +47 22851466 h.c.lie@medisin.uio.no
Loge, Jon Håvard Professor j.h.loge@medisin.uio.no Kreft, Atferd, Kreftoverlevere, Helserelatert livskvalitet og pasient-rapportert helse, Kommunikasjon mellom lege og pasient, Opptrening etter kreft
Lærum-Onsager, Ellisiv Postdoktor ellisiv.larum-onsager@medisin.uio.no
Massey, Andreas Lie Vitenskapelig assistent a.l.massey@medisin.uio.no
Moum, Torbjørn Professor +47 22851431 torbjorn.moum@medisin.uio.no
Pfabigan, Daniela M. Førstelektor +47 22851023 d.m.pfabigan@medisin.uio.no
Rostrup, Morten Professor II +47-22119100 morten.rostrup@medisin.uio.no
Ryste, Heidi Torkildson Førstelektor h.t.ryste@medisin.uio.no