Ansatte - Senter for psykoseforskning

Listen inneholder 3 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Agartz, Ingrid Professor (+47) 22029953 ingrid.agartz@medisin.uio.no
Johannessen, Cecilie Haggag Stipendiat c.h.johannessen@medisin.uio.no
Jönsson, Erik Gunnar Professor +47 23027328 e.g.jonsson@medisin.uio.no