Ansatte - Karavdelingen

Listen inneholder 4 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Hisdal, Jonny Professor II jonny.hisdal@medisin.uio.no
Kazmi, Syed Sajid Hussain Førsteamanuensis sshkazmi@medisin.uio.no
Safi, Nathkai Stipendiat nathkai.safi@medisin.uio.no
Stranden, Einar Professor emeritus einar.stranden@medisin.uio.no