Ansatte - Nevrologisk avdeling

Listen inneholder 19 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Bos-Haugen, Steffan Daniël Forsker s.d.bos-haugen@medisin.uio.no
Celius, Elisabeth Gulowsen Professor II e.g.celius@medisin.uio.no
Dietrichs, Espen Professor II +47 90593107 (mob) espen.dietrichs@medisin.uio.no Hjernen og nervesystemet
Eriksson, Anna Maria Forsker a.m.eriksson@medisin.uio.no
Fuglestad, Matthias Rasmussen Vitenskapelig assistent matthirf@student.sv.uio.no
Gjerstad, Leif Professor emeritus +47 23072239 leif.gjerstad@medisin.uio.no
Harbo, Hanne Flinstad Professor II +47 22850544 +4799546680 (mob) +4799546680 h.f.harbo@medisin.uio.no Genetikk, Epidemiologi, Hjerne og nervesystem, Multippel sklerose
Jørum, Ellen Professor II ellen.jorum@medisin.uio.no
Kerty, Emilia Professor emeritus +47 23071829 emilia.kerty@medisin.uio.no
Malt, Ulrik Fredrik Professor emeritus +47 90017483 +4790017483 (mob) u.f.malt@medisin.uio.no
Mochol, Monika Student monika.mochol@studmed.uio.no
Nyberg-Hansen, Rolf Professor emeritus +47 23072239 rolf.nyberg-hansen@medisin.uio.no
Oksum, Leif-Andre Stipendiat l.a.oksum@medisin.uio.no
Russell, David Professor emeritus +47 23073552 david.russell@medisin.uio.no
Rydning, Siri Lynne Stipendiat +47 92436023 +47 92436023 (mob) s.l.rydning@medisin.uio.no Nevrologiske sykdommer, Genetikk
Skjelland, Mona Elisabet Professor II m.e.skjelland@medisin.uio.no
Tallaksen, Chantal Professor emeritus +47 22868877 Kontornr: 22118644 chantal.tallaksen@medisin.uio.no
Taubøll, Erik Professor II erik.tauboll@medisin.uio.no
Toft, Mathias Professor II mathias.toft@medisin.uio.no