Ansatte - Ortopedisk avdeling - Rikshospitalet

Listen inneholder 5 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Horn, Joachim Førsteamanuensis joachhor@medisin.uio.no
Hvid, Ivan ivan.hvid@medisin.uio.no
Kibsgård, Thomas Johan Førsteamanuensis t.j.kibsgard@medisin.uio.no
Niratisairak, Sanyalak Senioringeniør +4700000000 (mob) sanyalak.niratisairak@medisin.uio.no
Røkkum, Magne Professor II magne.rokkum@medisin.uio.no