Ansatte - Avdeling for revmatologi og infeksjonsmedisin

Listen inneholder 5 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Flatø, Berit Professor II +4703780 +4792204543 (mob) 922 04543 berit.flato@medisin.uio.no
Kilian, Karin Stipendiat karin.kilian@medisin.uio.no
Molberg, Øyvind Professor +47 23073324 99158005 oyvind.molberg@medisin.uio.no
Raju, Sajan Postdoktor sajan.raju@medisin.uio.no
Trøseid, Marius Førsteamanuensis marius.troseid@medisin.uio.no Inflammasjon, Infeksjoner, Infeksjoner hos immunkompromitterte pasienter