Ansatte - Institutt for kreftgenetikk og informatikk

Listen inneholder 1 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Heim, Sverre Professor II sverre.heim@medisin.uio.no Kreftcytogenetikk