English

UiO:Ledelsen og støtteenheter (LOS)

Postadresse Postboks 1072 Blindern, 0316 Oslo
Besøksadresse Problemveien 7
Lucy Smiths hus
0316 Oslo
Telefon +47 22855050
E-post postmottak@admin.uio.no
Stedkode 360000

Ansatte

Navn Telefon E-post Emneord
Belardinelli, Alan Louis Førstekonsulent +47 22857763 a.l.belardinelli@admin.uio.no Prosesstøtte, Prosess- og prosjektledelse, Prosessforbedring
Benjaminsen, Arne Universitetsdirektør +47 22856301 +47 48064549 (mob) arne.benjaminsen@admin.uio.no Universitetsdirektør
Gornitzka, Åse Viserektor for forskning og internasjonalisering 22856036 ase.gornitzka@stv.uio.no Offentlig politikk og administrasjon, Organisasjonsteori, Reformer, EU, Kunnskapsorganisasjoner
Karlsen, Tove Kristin Assisterende universitetsdirektør +47 22856226 +47 92620646 (mob) t.k.karlsen@admin.uio.no Assisterende universitetsdirektør
Mo, Gro Bjørnerud Prorektor +47- 22854333 +47-40281612 (mob) prorektor@uio.no Frankrike, Fransk litteratur, Litteraturhistorie, Litteraturteori
Sandset, Per Morten Viserektor for forskning og innovasjon +47 22856281 +47 97591745 (mob) p.m.sandset@medisin.uio.no Koagulasjon, hemostase, trombose