English version of this page

UiO:Ledelsen og støtteenheter (LOS)

Postadresse Postboks 1072 Blindern, 0316 Oslo
Besøksadresse Problemveien 7
Lucy Smiths hus
0316 Oslo
Telefon +47 22855050
E-post postmottak@admin.uio.no
Stedkode 360000

Ansatte

Listen over ansatte overstiger grensen for antall som er tillatt å vise.