English version of this page

Oslo sykehusservice (OSS)

Postadresse Postboks 1171 Blindern, 0316 Oslo
Besøksadresse Kirkeveien 166
Søsterhjemmet
0316 Oslo
Telefon +47 22844650
Stedkode 532000

Ansatte

Navn Telefon E-post Emneord
Bjordal, Kristin Professor II +47 23066012 +47 95970307 (mob) kristin.bjordal@medisin.uio.no