English version of this page

CERES - Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier (CERES)

Postadresse Postboks 1086 Blindern, 0318 Oslo
Besøksadresse Fridtjof Nansens vei 17-19
0369 Oslo
Stedkode 395000