Norwegian

Department of Neurosurgery (NKI)

Postal address OUS, Ullevål, Postboks 4956 Nydalen, 0424 Oslo
Visiting address OUS
Rikshospitalet
Sognsvannsveien 20
0372 Oslo
Org. Unit ID 534211