English

Avdeling for nevrohabilitering (NHA)

Postadresse OUS, Ullevål, Postboks 4956 Nydalen, 0424 Oslo
Besøksadresse OUS
Ullevål
Kirkeveien 166
0450 Oslo
Stedkode 534214

Ansatte

Listen inneholder 2 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Hassel, Bjørnar Professor II bjornar.hassel@medisin.uio.no
Høgestøl, Einar August Førsteamanuensis e.a.hogestol@psykologi.uio.no