English version of this page

Ortopedisk avdeling - Rikshospitalet (ORT-RH)

Postadresse Postboks 4950 Nydalen, OUS, Rikshospitalet, 0424 Oslo
Besøksadresse Sognsvannsveien 20
OUS
Rikshospitalet
0372 Oslo
Stedkode 534411

Ansatte

Listen inneholder 5 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Horn, Joachim Førsteamanuensis joachhor@medisin.uio.no
Hvid, Ivan ivan.hvid@medisin.uio.no
Kibsgård, Thomas Johan Førsteamanuensis t.j.kibsgard@medisin.uio.no
Niratisairak, Sanyalak Senioringeniør +4700000000 (mob) sanyalak.niratisairak@medisin.uio.no
Røkkum, Magne Professor II magne.rokkum@medisin.uio.no