Norwegian version of this page

Sideline jobs and owner interests of staff at USIT

Here you find an overview of approved sideline jobs and owner interests of people with an active employment relationship to the University Center for Information Technology (USIT), University of Oslo. The overview does not include tasks or duties that according to current legislation are exempt from public access.

Information for staff: Registration of sideline jobs and owner interests

The overview is sorted alphabetically. You can sort the list by other values in ascending or descending order by clicking on the column header. For example, click the table heading «Employed at» to sort the list by location code in ascending order. Click the headline again to sort in descending order. The «Scope» column indicates assumed activity as a percentage of a man-year.
Name Employed at Organization Nature of the work Start date Scope
Bakke, Marius Seksjon for datainnsamling og automasjon GNU Guix Co-maintainer 2020-09-14 0
Forsbring, Morten Werner Seksjon for basis systemdrift VMware User Group Norway Styreleder og lokal organisator av brukergruppemøter i Oslo 2016-02-01 0
Forsbring, Morten Werner Seksjon for basis systemdrift Werner Olsen Consulting Enkeltmannsforetag for private konsulentoppdrag. Selskap som ligger brakk. 2003-07-21 0
Garåsen, Erlend Fedt Gruppe for utvikling og forvaltning av webapplikasjoner Skinnelangs Innehaver av enkeltpersonsforetaket «Skinnelangs», som jobber for å fremme vandre- og sykkelturer langs nedlagte jernbanelinjer i form av arrangementer, publisering av turbøker og foredrag. 2022-01-01 0
Hamre, Rune Normann Seksjon for serverdrift Meddommer Borgarting lagmannsrett Meddommer Borgarting lagmannsrett 2017-02-01 0
Olsen, Kjetil Otter Underavdeling for IT-infrastruktur Stortinget Teknisk sakkyndig for et stortingsutvalg. 1999-03-01 0
Strømsvåg, Frode Seksjon for forskningstjenester Strømsvåg Grei Drift Konsulenttjenester innen IT drift. 2019-12-03 0
Taraldsen, Joakim Magnus Seksjon for nettdrift Joakim Magnus Taraldsen Videoproduksjons- og fotograftjenester. 2013-11-23 0
Name Employed at Organization Nature of the work Start date Scope
Fugelli, Pål Seksjon for datafangst og samlingsforvaltning FoodCapture Oppfinner med eierandel i selskap 2021-09-23
Hamre, Rune Normann Seksjon for serverdrift ConnectionRoom Eier 2020-04-30
Jarbeaux, William Gruppe for publiseringsløsninger William Jarbeaux Design og produksjon av mekaniske tastatur. 2017-09-04
Olsen, Kjetil Otter Underavdeling for IT-infrastruktur K O Olsen Enkeltpersonforetak 2003-04-26
Reinholdtsen, Petter Seksjon for forskningstjenester Sikring, drift og utvikling AS Selskap som leverer drifts- og utviklingstjenester. 2008-07-01
Thomassen, Gard Underavdeling for IT i forskning Food Capture Deleier som resultat av oppfinnelse i arbeidstiden som nå forsøkes kommersialisert av firma Food Capture. 2021-07-01