Webinar: Horisont Europa - status og fremdrift

EU-kontoret inviterer til et informasjonsmøte om Horisont Europa med spesialrådgiver Tom Espen Møller fra Forskningsrådet

Image may contain: Blue, Cobalt blue, Majorelle blue, Electric blue, Sky.

EU-kontoret i FADM inviterer alle interesserte ved UiO til å lære mer om arbeidet frem mot EUs kommende rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa.

Viserektor for forskning og internasjonalisering, Åse Gornitzka, ønsker velkommen.

Tom Espen Møller fra Forskningsrådet vil snakke om fremdrift og status for utarbeidelsen av kommende rammeprogram Horisont Europa, som skal starte 01.01.2020. Muligheter for påvirkning og deltagelse i EUs rammeprogram vil også bli tema i møtet.

Det blir anledning til å stille spørsmål til Forskningsrådet i løpet av møtet.

Webinaret arrangeres gjennom Zoom. Lenke til møtet vil bli sendt ut til alle påmeldte i forkant.

For å delta, meld deg på via nettskjema

Published May 28, 2020 12:31 PM - Last modified May 28, 2020 12:34 PM