Research funds 2014

Democracy as Idea and Practice is giving research funds to the following projects in 2014:

Source: Colourbox

1. Conference: Debating "Transnational Cosmopolitanism" Through Courts

Leiry Cornejo Chavez (Department of Public and International Law)

 

2. Forelesningsserie om hvordan skole og høyere utdanning er blitt utformet i Norge siden 1814 innenfor Grunnlovens rammer, og særlig om synet på utdanning som demokratifremmende

John Peter Collett (IAKH)

 

3. Workshop: "Political Parties and Democracy"

John Erik Fossum (ARENA)

 

4. Symposium: "Univsersity, Nation State and Democracy"

Ola Stafseng (Department of Education) and John Peter Collett (IAKH)

 

5. Workshop: "Deliberation after consensus: Democracy, epistemic quality and public discourse"

Johan Karlsson Schaffer (Norwegian Center for Human Rights)

 

6. Midler til arbeid med tidsskrift/antologi fra forskningstettverk for Politisk kommunikasjon, retorikk og kulturelle forutsetninger (POLKOM)

Eli Skogergø (Department of Media and Communication)

 

7. Workshop for oppstart av nytt forskningsprosjekt:  Offentlig ytring og represjon i Norge og Norden, ca. 1815 - ca. 1980, i et komparativt internasjonalt perspektiv

Odd Arvid Storsveen (IAKH)

 

8. NEST-seminar om dissidenter i totalitære regimer, med fokus på Øst-Europa

Øystein Sørensen (IAKH)

 

9. Democratic Auditing within the Framework of the Democracy Centre at the University of Oslo

Christopher Lord (ARENA)

Published Feb. 1, 2014 2:40 PM - Last modified Feb. 12, 2015 9:52 AM