Norwegian version of this page

The Science Studies Colloquium Series

The Science Studies Colloquium Series is committed to dissipation of all kinds of "research on research", including science policy, disciplinary and professional ethics, methodology, epistemology, history of science, philosophy of science, and sociology of science.

The focus of our activity is the open, weekly seminar on Wednesdays, 02:15 PM - 03:30 PM.

Contact us.

Upcoming events

Image may contain: Person, Forehead, Cheek, Chin, Jaw.
Time and place: Dec. 7, 2022 2:15 PM3:30 PM, Georg Sverdrups hus Undervisningsrom 1

Bjørn Hofmann (UiO, NTNU Gjøvik) er professor i medisinsk filosofi og etikk ved Senter for medisinsk etikk ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo og ved Institutt for helsevitenskap ved NTNU Gjøvik. Han er utdannet innen teknologifag, idéhistorie, filosofi og etikk. Hofmann forsker og underviser innenfor medisinsk filosofi, helsefaglig etikk, vitenskapsteori, helsetjenesteforskning og teknologivurdering. Han er særlig opptatt av håndtering av teknologi generelt og av etiske aspekter ved helseteknologi spesielt. Hofmann har blant annet skrevet boken Hva er sykdom? i tillegg til en lang rekke vitenskapelige artikler og han deltar aktivt i samfunnsdebatten om ulike sider av helsetjenesten.

Wikipedia: https://no.wikipedia.org/wiki/Bj%C3%B8rn_Hofmann

Akademisk nettside: https://www.ntnu.no/ansatte/bjoern.hofmann