Carl-Göran Heidegren: Nordisk filosofi efter 1945 - komparativa och sociologiska perspektiv

Carl-Göran Heidegren, professor i sosiologi ved Lunds universitet kommer til Forum For Vitenskapsteori. Seminaret er åpent for alle!

Carl-Göran Heidegren, er forfatter av bøker som Det moderna genombrottet i nordisk universitetsfilosofi 1860–1915 og Positivismstrider (2016).

 

Foto: Lunds Universitet.

Nordisk filosofi efter 1945 – komparativa och sociologiska perspektiv

I min presentation kommer jag att introducera och diskutera en del begrepp och teman från det forskningsområde som kommit att kallas för ”the sociology of philosophy” i en bred bemärkelse. Några i sammanhanget relevanta begrepp är motivationshistoria, konstellationsforskning, filosofiskt faktum, intellektuell självuppfattning, tankestil. Jag kommer vidare att relatera dessa begrepp och teman till exempel hämtade från filosofin i de nordiska länderna sedan 1945, i första hand från Norge och Sverige. På så sätt avser jag att sondera terrängen för att skriva en komparativ nordisk filosofihistoria.

 

Mer informasjon om Heidegren: http://www.soc.lu.se/carl-goran-heidegren

 

Organizer

Forum For Vitenskapsteori
Published Oct. 18, 2016 11:13 AM - Last modified Dec. 8, 2016 3:10 PM