Teemu Ryymin (Universitetet i Bergen) - Hvilken rolle spiller historikerne og historiefaget i norsk politikkutvikling?

Professor i historie, Teemu Ryymin kommer til Forum for Vitenskapsteori for å innlede under tittelen: Hvilken rolle spiller historikerne og historiefaget i norsk politikkutvikling?

Seminaret er åpent for alle!

Foto: UiB

Er historie viktig når politikk og lover formes i den parlamentariske beslutningskjeden? Hva slags fortellinger om fortiden finnes i den politiske sakprosaen som springer ut fra denne prosessen, og hva betyr de for den politikken som faktisk vedtas? Det hevdes ofte at politikkutformingen skal være kunnskapsbasert, men hva er forholdet mellom vitenskapelig etablert historiekunnskap og fortellingene om fortiden i politikkutformingen?

I foredraget presenterer jeg først noen perspektiver på studiet av forholdet mellom historie og politikk, og dernest resultatene fra et forskningsprosjekt som har undersøkt bruken av historie i norsk parlamentarisk politikkutforming etter 1945.  

Organizer

Forum for Vitenskapsteori
Published Mar. 18, 2017 10:30 AM - Last modified Sep. 11, 2017 2:05 PM