Prof. Magnus Gulbrandsen (UiO): Impact: hvordan studere et forskningspolitisk motebegrep?

Professor ved TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur ved Universitetet i Oslo, Magnus Gulbrandsen kommer til Forum for Vitenskapsteori! Gulbrandsen jobber blant annet med offentlige forskningsorganisasjoner rolle i innovasjon, prosessen omkring “impact”, kommersialisering av forskning og forholdet mellom universitet og industri.

Foredraget er åpent for alle!

Bilde: Universitetet i Oslo

Impact er et relativt nytt begrep i norsk forskningspolitikk. Det brukes vanligvis om brede og langsiktige effekter av forsknings- og utviklingsarbeid (FoU), og det uttrykker dermed et sentralt mål med samfunnets satsing på FoU i ulike organisasjoner og sektorer. Impact – ordet brukes også på norsk – er blitt et viktig tema særlig i evalueringer av forskning, slik som fagevalueringene av humaniora, samfunnsvitenskap og utdanningsvitenskap og evalueringene av ulike typer forskningsinstitutter. I alle disse er fagmiljøene bedt om å dokumentere eksempler på hvordan deres faglige aktiviteter har gitt effekter ute i samfunnet. Ofte kommer slike målinger i tillegg til mer tradisjonelle kost-nytte-vurderinger av forholdet mellom innsats og resultater.
 
Det ferske forskningssenteret OSIRIS (Oslo Institute for Research on the Impact of Science) har som mål å forstå bedre hva som kjennetegner den komplekse prosessen som gir langsiktige effekter av forskning, og hvilke forutsetninger som synes å være viktige når dette skjer. OSIRIS-forskerne mener impact er et viktig fenomen men er skeptiske til enkle indikatorer og målemetoder, og de ønsker å bidra til en mer nyansert forståelse av impact som også tar brukersiden på alvor. Seminaret vil presentere impact-begrepets historie og bruk i nåtidens forskningspolitikk og søke å skape diskusjon rundt empiriske og prinsipielle sider av impact.
Published Feb. 27, 2019 9:50 AM - Last modified Feb. 27, 2019 9:50 AM