Avlyst: Er kritisk raseteori vitenskap? Paneldebatt om kritisk raseteori i et vitenskapsteoretisk perspektiv

Arrangementet den 9 desember er desverre avlyst da en paneldeltaker har trukket seg, og vi dermed mangler sentrale perspektiver i panelet.
I høst har det gått debatt i norske medier om kritisk raseteori. Kritisk raseteori er et samfunnsvitenskapelig perspektiv på raserelasjoner med bakgrunn i kritisk teori hvor konvensjonelle juridiske og akademiske konstruksjoner av rase kritiseres og tydeliggjøres. Kritikere med et mer positivistisk vitenskapssyn har på forskjellige måter stilt spørsmål ved vitenskapeligheten i disse perspektivene, og vi har fått en debatt langs linjer kjent fra postmodernismedebattene noen år tilbake, men med tilknytning til dagsaktuelle temaer som postkolonialistisk teori og agenda. Forum for vitenskapsteori har invitert noen av debattantene for å diskutere de vitenskapsteoretiske elementene i debatten. Hva slags vitenskapssyn ligger til grunn for de forskjellige posisjonene, og hvordan skal man vurdere vitenskap i forhold til politisk agenda?
 Etter en innledning fra hver av paneldeltagerne vil det bli åpnet for generell debatt og spørsmål fra publikum.

Foreløpig bekreftede paneldebattanter er Torkel Brekke, Tore Wig og Anders Breidlid.

Published Nov. 5, 2020 10:40 AM - Last modified Dec. 7, 2020 3:43 PM