Prof. Sten Ludvigsen (UiO): Kunnskapsteoretiske antagelser i forskning om læring og undervisning.

Sten Ludvigsen, dekan ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet og professor ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo kommer til Forum for vitenskapsteori! Ludvigsen ledet utvalget bak utredningen for Kunnskapsdepartementet, «Fremtidens skole — Fornyelse av fag og kompetanser» (NOU 2015: 8) som har løftet fram begrepet «dybdelæring». Denne utredningen har vært et viktig utgangspunkt for den pågående fagfornyelsen i norsk skole.

Foredraget er åpent for alle!

Bilde: UiO

Innlegget tar utgangspunkt i fagfornyelsen i skolen som iverksettes fra 2020 og hvilke kunnskapsteoretiske forutsetninger den bygger på.  Fagfornyelsen tar utgangspunkt i forskning om hva og hvordan elever lærer og hvordan man kan legge til rette for å skape optimale vilkår for elevenes kognitive og sosiale progresjon. Fagfornyelsen bygger også på antagelser om endringer i vitenskapsfagene og hvilke deler av fagene som er viktige i skolen. Ulike kunnskapsteoretiske antagelser i fag og læring vil bli drøftet.

 


 

Published Jan. 5, 2019 11:12 AM - Last modified Jan. 29, 2019 4:19 PM