«Går verden til helvete?», UiO og NMBU på Kulturhuset, Oslo Life Science 2019

 • Feb. 20, 2019

  Ordstyrer for kvelden var Per Olav Alvestad. 

  Han er kjent fra NRK-programmene NewtonSchrödingers katt og Ikke gjør dette hjemme.

 • Feb. 20, 2019

  Åpningsinnlegg: Hva vi har i vente, og hva vi fortsatt kan unngå?

  Bjørn Samset, forskningsdirektør Cicero

  Se hans innlegg.

 • Feb. 20, 2019

  1) Klimaendringer gir økt smitte mellom dyr og mennesker: Hvordan kan vi bekjempe det?

  Nye og mer effektive DNA-vaksiner mot influensa og pandemi

  Gunnveig Grødeland, forsker Det medisinske fakultet, UiO og Oslo universitetssykehus

  Se hennes innlegg.

 • Feb. 20, 2019

  Klimaendringer gjør at flåtten kryper nordover og omfanget av flåttbårne sykdommer øker – hva kan vi gjøre?

  Snorre Stuen, professor Veterinærhøgskolen, NMBU

  Se hans innlegg.

  I del 1 Klimaendringer gir økt smitte mellom dyr og mennesker: Hvordan kan vi bekjempe det?

 • Feb. 20, 2019

  Ny ebolavaksine utviklet i rekordfart med norsk hjelp

  Gunnstein Norheim, direktør for vaksineforskningsteamet, CEPI (the Coalition for Epidemic Preparedness Innovations), og seniorforsker, Folkehelseinstituttet

  Se hans innlegg.

  I del 1 Klimaendringer gir økt smitte mellom dyr og mennesker: Hvordan kan vi bekjempe det?

 • Feb. 20, 2019

  Samtale med hovedinnleder Bjørn Samset, de tre innlederne i første bolk Klimaendringer gir økt smitte mellom dyr og mennesker: Hvordan kan vi bekjempe det? Gunnstein Norheim, Gunnveig Grødeland og Snorre Stuen og ordstyrer Per Olav Alvestad.

  Se samtalen.

 • Feb. 22, 2019

  Menneskers helse trues av dårlig dyrehelse – hva gjør vi? Om antibiotikasresistens og én helse

  Yngvild Wasteson, professor Veterinærhøgskolen, NMBU

  Se hennes innlegg

  I del 2 Når antibiotika svikter, hva gjør vi da?

 • Feb. 20, 2019

  3) Matsikkerhet: Hvordan mette en økende befolkning gitt mer varme og ekstremvær?

  Hvordan utvikle mer robuste, klimatilpassede kornsorter?

  Morten Lillemo, forsker Fakultet for biovitenskap, NMBU

  Se hans innlegg

 • Feb. 20, 2019

  Hvordan kan vi utnytte restråstoff og utvikle nye matprodukter som er både sunne og bærekraftige – og gir verdiskaping?

  Stine Marie Ulven, professor Avdeling for ernæring, UiO

  Se hennes innlegg.  

  I del 3 Matsikkerhet: Hvordan mette en økende befolkning gitt mer varme og ekstremvær?

 • Feb. 20, 2019

  Kortreist dyrefôr: Hva om vi kan fôre laks og gris med norsk skog

  Margareth Øverland, professor Fakultet for biovitenskap og leder av Foods of Norway, NMBU

  Se hennes innlegg.

  I del 3 Matsikkerhet: Hvordan mette en økende befolkning gitt mer varme og ekstremvær?

 • Feb. 20, 2019

  Kan alger fra havet redusere vårt framtidige matbehov?

  Stein Fredriksen, professor Institutt for biovitenskap, UiO

  Se hans innlegg.

  I del 3 Matsikkerhet: Hvordan mette en økende befolkning gitt mer varme og ekstremvær?

 • Feb. 20, 2019

  Avslutningsinnlegg: Hvorfor gjør vi ikke mer?

  Christoffer Klyve, nestleder Framtiden i våre hender

  Se hans innlegg.  

 • Feb. 20, 2019

  Samtale mellom ordstyrer Per Olav Alvestad, Yngvild Wasteson fra del 2 om antibiotikaresistens, Stein Fredriksen fra del 3 om matsikkerhet og hvordan fø en økende befolkning og Christoffer Klyve som holdt avslutningsinnlegget.

  Se samtalen.

 • Feb. 20, 2019

  Avslutningsinnlegg: Hvorfor gjør vi ikke mer?

  Christoffer Klyve, nestleder Framtiden i våre hender

  Se hans innlegg.  

 • Feb. 20, 2019
 • Feb. 20, 2019