Forskningsdagene: Norske barn og hatefulle ytringer på nett

Hva skjer når barn blir møtt med hatefulle ytringer på Internett og hva kan vi gjøre for å ruste barn og unge til å håndtere hatytringer på nett på en god måte – i hjemmet, på skolen og på nett? 

Barn som ser på nettbrett

(Bilde: Colourbox.com)

UiO:Norden-prosjektet «Living the Nordic Model» inviterer til den første presentasjon av helt nye funn om norske barn (9-17år) sine erfaringer med hatytringer på nett, og tverrfaglige debatter knyttet til funnene. 

Arrangement består av pressekonferanse, seminar og paneldebatt.

Program:

0830-0900: Kaffe og registrering

0915: Velkommen og introduksjon til dagens program med konferansier Nils Johan Halvorsen.

0920: Åpning og kommentar: Statssekretær for Justis og Beredskapsdepartementet - Knut Morten Johansen (FrP) 

0935: Presentasjon av funn fra EU Kids Online undersøkelsen - Professor Elisabeth Staksrud, Forsker Kjartan Ólafsson, IPSOS 

1000: Spørsmål og svar 

1030: Kaffepause

1100: Tverrfaglig seminar og paneldebatt - med:

Professor Reidar Aasgaard - Institutt for filosofi, idéhistorie, kunst og klassiske språk, UiO

Førsteamanuensis Mona-Iren Hauge - Psykologisk Institutt, UiO

Professor Emerita Harriet Bjerrum Nielsen - Senter for tverrfaglig kjønnsforsking, UiO

Politiførstebetjent Stine Frydnes Bjelland (Kripos - Avdelig for teknologi og operative tjenester

Seksjon for internettrelatert etterforskningsstøtte)

Ismail A. Hussein, Ambassadør fra Stopp Hatprat

11.45 - 12.15: Spørsmål og svar

12.15: Lunsj og samtaler 


Arrangementet er et samarbeid med Forskningsdagene, EUKids Online, Institutt for medier og kommunikasjon ved UiO og Justis- og Beredskapsdepartementet.

Arrangementet er gratis.

Tags: barn, oppvekst, medier, hatytringer
Published June 28, 2018 11:13 AM - Last modified Feb. 7, 2020 5:04 PM