FoU-møte: Barns rettigheter i digitale miljø

21 mai 2019 inviterer Living the Nordic Model, i samarbeid med Barneombudet, til et møte med tema ‘Barns rettigheter i digitale miljø’.

Til møtet inviterer vi både forskere og praktikere fra feltet som jobber med problemstillinger knyttet til barn, unge og medier.  
 
I tillegg til å høre hva barnekonvensjonen har å si om barns rettigheter i digitale miljø, legger vi også frem nye resultater fra EU Kids Online-undersøkelsen 2018. Undersøkelsen inkluderer både barn (9-17 år) og en av deres foreldre. Vi diskuterer hva funnene kan bety for forskere og for praktikere. Programmet inkluderer også presentasjoner av nye og spennende forskningsfunn og om nye prosjekter i feltet. 
Tags: barn, oppvekst, rettigheter, digitale miljø
Published Apr. 30, 2019 11:23 AM - Last modified Apr. 30, 2019 11:24 AM