Norske barn (9-17 år) på Internett: Lansering av forskningsrapport på Nordpolen skole

EU Kids Online og Justis- og beredskapsdepartementet har i dag lansert en rapport om norske barns bruk av Internett

Forside av rapport om EUKO undersøkelsen 2018.

På et arrangement på Nordpolen skole 14. mars 2019, lanserte EU Kids Online og Justis- og beredskapsdepartementet en ny forskningsrapport om norske barns bruk av Internett.  

Arrangementet ble åpnet av rektor ved Nordpolen skole, Silje Nilsen. Deretter presenterte professor Elisabeth Staksrud og forsker Kjartan Ólafsson ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo undersøkelsen for elever fra fjerde og sjette klasse, samt elevrådet ved Nordpolen skole som var tilstede.

Hovedfunn

Forskerne understrekte at selv om de fleste barn føler seg trygge på Internett, er det en del utfordringer knyttet til deres Internettbruk som bør undersøkes nærmere. Hovedbekymringen er at undersøkelsen peker mot en dårlig dialog mellom barn og voksne når det gjelder bruk av Internett, særlig med tanke på barn som har opplevd noe ubehagelig i forbindelse med bruk av Internett. 

Rapporten ble overlevert til Justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (Frp) som understrekte dens viktighet som et bidrag i utviklingen av kunnskap om norske barns håndtering av risiko på Internett, særlig i forbindelse med Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med Opptrappingsplanen mot vold og overgrep (2017-2021).

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) var også enig i rapportens betydning for kunnskapsutvikling om hvordan norske barn bruker Internett. Han mente at foreldrenes interesse for og kunnskap om barnas nettbruk må økes og at foreldre må snakke mer med barna om hva de kan møte på Internett.

Om undersøkelsen

Rapporten fokuserer på barns tilgang, bruk, risiko og muligheter knyttet til Internett. Den er basert på EU Kids Online-undersøkelsen som ble utført av professor Elisabeth Staksrud ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo, i samarbeid med Ipsos Norge i 2018.

Resultatene fra den norske undersøkelsen skal nå analyseres og sammenlignes med undersøkelser i fjorten andre europeiske land.

Tags: barn, medier, internett, EU Kids Online By Niamh Ní Bhroin
Published Mar. 14, 2019 10:20 AM - Last modified Apr. 22, 2020 5:36 PM