[INFO] Utsettelse: Innføring av kostnad for Windows lisenser i TSD

Som informert tidligere i år (ca. slutten av januar) skulle vi fra 1. mai ha innført lisenskostnader for Windows i TSD. TSD rapporterer nå bruk av Microsoft-produkter i TSD til Microsoft på månedsbasis, basert på antall personer med faktisk tilgang. Grunnet noen små tekniske utfordringer har vi nå valgt å utsette avregningen til 1. juni.

Innen 1. juni vil Prosjektleder i TSD, via selvbetjeningsportal, kunne styre  hvem som skal ha tilgang til de ulike tjenestene ved å melde folk inn og ut av grupper. Vi vil publisere fremgangsmåten for å styre inn-, og utmelding av prosjektets medlemmer på denne lenken:

https://www.uio.no/english/services/it/research/sensitive-data/news/

Published May 3, 2021 4:52 PM - Last modified May 3, 2021 4:53 PM