Articles

Image may contain: Conversation, Technology, Electronic device, Fun, Student.Hvorfor studere entreprenørskap og innovasjonsledelse ved UiO?

Mar. 24, 2020 12:36 PM

Masteren i Entrepreneurship and Innovation Management ved UiO er for deg som har bakgrunn fra realfag eller teknologi, og som ønsker å lære mer om bedriftsutvikling og strategi.