Masterstipend i regi av Skeivt arkiv

Skeivt arkiv lyser ut inntil to masterstipend til prosjekter om norsk skeiv historie. Skeivt arkiv er det nasjonale arkivet for dokumentasjon og formidling av skeiv historie eller LHBT-historie, og er en del av Universitetsbiblioteket i Bergen. 

Høsten 2017 er søknadsfristen 20. september. Søkere må være tatt opp på et masterprogram ved et norsk universitet eller høgskole innenfor aktuelle fagområder, og det oppfordres til bruk av materiale tilgjengelig på Skeivt arkiv. Søknaden sendes på e-post til postmottak@ub.uib.no og merkes «masterstipend». 

Stipendene er på kr. 30 000,- og utbetales i to deler. Første gang ved godkjent prosjektskisse, andre gang etter at stipendmottakeren har fullført mastergraden. Stipendmottakerne skal etter fullført master skrive en kort oppsummering av oppgaven egnet for et bredere publikum til publisering på Skeivt arkivs nettsider. 

Søknaden må inneholde godkjent prosjektskisse, karakterutsrift og CV, og det må oppgis to referanser. Næmere opplysninger kan fås ved henvendelse til arkivets faglige leder, Runar Jordåen på tlf. 55 58 25 25 / 900 68 573. 

Published Aug. 18, 2017 11:17 AM - Last modified Aug. 18, 2017 11:17 AM