PhD-studier ved Harvard, Stanford eller Cambridge?

Aker Scholarship er en stipendordning for studenter som ønsker å ta en master eller ph.d i utlandet. De er veldig interessert i studenter fra MN og holder derfor et infomøte mandag 9. september kl 12:15-13:30 i undervisningsrom 1 i Georg Sverdrups hus

MN-fakultetet vurderer Aker Scholarship som et verdifullt og attraktivt tilbud til studentene, og samarbeider med å arrangere informasjonsmøte og rekruttering av aktuelle kandidater.

For informasjon om infomøtet og påmelding se: 
https://www.mn.uio.no/om/aktuelt/arrangementer/studentarrangementer/aker-scholarship-infom%C3%B8te-september-2019

Les mer om Aker Scholarship på:
http://www.akerscholarship.no/

As you have to be Norwegian-speaking to be eligible to apply, the information is available in Norwegian only. 

Med vennlig hilsen, 
Studieadministrasjonen 
Institutt for geofag

Published Aug. 30, 2019 3:26 PM - Last modified Sep. 2, 2019 3:45 PM