Takk for at du bryr deg! / Thanks for caring!

Please scroll down for English. 

Den nasjonale undersøkinga «Studiebarometeret» vart sendt ut 22. oktober til alle 2. og 5. årsstudenter.

Svarprosenten for masterprogrammet endte slik:

  • Geofag – master:       48% (n=30/62)

Snittet på MN-fakultetet er 32%.

Vi takker deg for at du tok deg tid til å svare!

Resultatet vert offentleggjort (www.studiebarometeret.no) i begynnelsen av februar 2020.

Med vennleg helsing, 
Studieadministrasjonen 
Institutt for geofag

***

The national survey "Studentbarometeret" was sent to 2nd and 5th-year students on 22 October. 

The response rate at the master programme: 

  • Geosciences - master: 48% (n=30/62)

The average for the MN faculty is 32%. 

Thank you for answering!

The result will be published at www.studiebarometeret.no at the beginning of February 2020. 

Yours sincerely, 
Student administration 
Department of Geosciences

Published Nov. 14, 2019 11:34 AM - Last modified Nov. 14, 2019 11:35 AM