2020

Published Sep. 3, 2020 1:43 PM

Aker Scholarship er en stipendordning for studenter som ønsker å ta en master eller ph.d i utlandet. De er veldig interessert i studenter fra MN og holder derfor et digitalt informasjonsmøte onsdag 9. september kl 16:15. Søknadsfrist for å søke stipend til høsten 2021 er 26. september.

MN-fakultetet vurderer Aker Scholarship som et verdifullt og attraktivt tilbud til studentene, og samarbeider med å arrangere informasjonsmøte og rekruttering av aktuelle kandidater.

For informasjon om infomøtet og påmelding se: 
https://www.mn.uio.no/om/aktuelt/arrangementer/studentarrangementer/aker-scholarship-infom%C3%B8te-september-2020

Les mer om Aker Scholarship på:
http://www.akerscholarship.no/


As you have to be Norwegian-speaking to be eligible...

Published Apr. 3, 2020 11:21 AM

Dear master student,

Many of you master students will be graduating this spring semester 2020. 

We would like to invite all of you who are graduating this semester for a common celebration at our graduation ceremony. The ceremony will take place Friday 19 of June 2020 at 13.30.

We are still uncertain if the graduation ceremony will take place on campus in the Geoscience building. If this will not be possible due to the covid-19 situation we plan to carry out a digtital version of the graduation ceremony with you all. We will update you on the details later in April.

We hope many of you, regardless of the format, can attend to the graduation ceremony. You are welcome to invite two persons (friends/family) to the ceremony. 

The program for the...

Published Feb. 11, 2020 9:43 AM

Dear master students,

Are you interested in taking a summer course at UNIS in Svalbard this summer?

Please have a look at the available summer courses at UNIS and how to apply here: https://www.unis.no/summer-courses-2020-open-for-application/

NB: the application deadline for summer courses 2020 is this upcoming Saturday 15 February.

(The application deadline for UNIS courses for the autumn semester is 15 April.)

Questions? Please contact us on studieinfo@geo.uio.no.
 

Best regards

Vanja Haugland

Student administration
Department of Geosciences
University of Oslo
 

 

Published Feb. 3, 2020 9:53 AM

Skriver du masteroppgave i et Oslo-relatert tema? Forsker du på storbyen, Oslo?

Osloforskning er et samarbeid mellom Oslo kommune og Universitetet i Oslo som skal bidra til å fremme forskning og rekruttering til forskning som henter sitt tema fra Oslo.

Søknadsfrist er 15. februar 2020, se her for informasjon og søknadsskjema

Do you write your master thesis in an Oslo-related topic? Do you do research on the city of Oslo?

Osloforskning is a collaboration between the City of Oslo and the University of Oslo (UiO) and is intended to promote research and recruitment to research that derives its theme from Oslo.

The next application deadline is 15 February 2020,...

Published Jan. 13, 2020 10:11 AM

Dear student in meteorology and oceanography

Please notice that the Section for Meteorology and Oceanography (MetOs) has moved from Forskningsparken to Ullevål Stadion, and therefore have a new visiting address. 

The new address is:

Sognsveien 77B, Ullevål Stadion, 0855 Oslo

You will find a map here.

Regards from Student administration