Søk Osloforskning-stipend! / Apply Osloforskning grant!

Skriver du masteroppgave i et Oslo-relatert tema? Forsker du på storbyen, Oslo?

Osloforskning er et samarbeid mellom Oslo kommune og Universitetet i Oslo som skal bidra til å fremme forskning og rekruttering til forskning som henter sitt tema fra Oslo.

Søknadsfrist er 15. februar 2020, se her for informasjon og søknadsskjema

Do you write your master thesis in an Oslo-related topic? Do you do research on the city of Oslo?

Osloforskning is a collaboration between the City of Oslo and the University of Oslo (UiO) and is intended to promote research and recruitment to research that derives its theme from Oslo.

The next application deadline is 15 February 2020, see here for mer information and application form.

Yours sincerely, 
Student administration 
Department of Geosciences

Published Feb. 3, 2020 9:53 AM - Last modified Feb. 3, 2020 9:54 AM