PhD-studier ved Harvard, Stanford eller Cambridge?

Aker Scholarship er en stipendordning for studenter som ønsker å ta en master eller ph.d i utlandet. De er veldig interessert i studenter fra MN og holder derfor et digitalt informasjonsmøte onsdag 9. september kl 16:15. Søknadsfrist for å søke stipend til høsten 2021 er 26. september.

MN-fakultetet vurderer Aker Scholarship som et verdifullt og attraktivt tilbud til studentene, og samarbeider med å arrangere informasjonsmøte og rekruttering av aktuelle kandidater.

For informasjon om infomøtet og påmelding se: 
https://www.mn.uio.no/om/aktuelt/arrangementer/studentarrangementer/aker-scholarship-infom%C3%B8te-september-2020

Les mer om Aker Scholarship på:
http://www.akerscholarship.no/


As you have to be Norwegian-speaking to be eligible to apply, the information is available in Norwegian only. 

Med vennlig hilsen, 
Studieadministrasjonen 
Institutt for geofag

Published Sep. 3, 2020 1:43 PM - Last modified Sep. 3, 2020 1:43 PM