Med en hånd på rattet

Som rådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet steller Iselin Syversen med sentrale spørsmål som oppfølging av budsjett for spesialisthelsetjenesten og utvikling av finansieringssystemet

Iselin Syversen

  • Masterkandidat i Health Economics, Policy and Management
  • Uteksaminert: Vår 2008
  • Stilling: Rådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet , i spesialisthelsetjenesteavdelingen, seksjon for finansiering og styring.

Hvilke arbeidsoppgaver har du i din nåværende jobb?

Jeg jobber i seksjonen for finansiering og styring i Spesialisthelsetjenesteavdelingen i Helse- og omsorgsdepartementet. Mine oppgaver er primært knyttet til budsjettarbeid. Det innebærer blant annet oppfølging av budsjett og utvikling av finansieringssystemet og regelverk.


Hvordan fikk du jobben?

Jeg søkte og ble innkalt på intervju.


I hvilken grad er kunnskapen du tilegnet deg under masterstudiet Health Economics, Policy and Management relevant for din nåværende jobb?

Den er veldig relevant. Jeg har stor nytte av kunnskapen jeg tilegnet meg gjennom studiet. Nettverket fra studiet har også vært veldig nyttig.


Hvordan er mulighetene for å videreutdanning/ kursing i din nåværende jobb?

Helse- og omsorgsdepartementet er på mange måter en kunnskapsbedrift og det er derfor et ønske fra arbeidsgiver at man hele tiden utvikler sitt kompetansenivå. Jeg deltar på mange nyttige kurs og seminarer hvor jeg får utviklet mine kunnskaper og ferdigheter.

Published June 6, 2012 10:00 AM - Last modified Nov. 15, 2012 7:09 PM