Stipender til Den internasjonale sommerskole (ISS) for UiO-studenter

Søknadsfrist: 1. mars 2020

Hver sommer blir Blindern campus en dynamisk møteplass for 500 studenter fra 85 land. ISS er en sommerskole preget av opplevelsesbasert akademisk læring i en internasjonal kontekst. Studeter som tar en bachelor- eller mastergrad ved UiO har mulighet til å søke stipendplass på Den internasjonale sommerskole, som foregår i perioden 22.juni–31.juli 2020.

Det vil tilbys et begrenset antall borteboende stipender til Sommerskolens 8 emner på bachelornivå og 7 emner på masternivå til programstudenter ved samtlige fakulteter ved UiO. (Norskundervisning inngår ikke i stipendordningen.)

Alle emner er ECTS-akkreditert, og all undervisning foregår på engelsk.
Sommersemesteret avsluttes med eksamen for studenter som oppfyller kravene.
Studenter som innvilges stipend må ta kontakt med sitt institutt/fakultet for informasjon om innpassing av emnet i sitt studieløp.

Se Emner

Stipendet dekker sommerskolens undervisnings- og aktivitetstilbud, lesematerialer, eksursjoner og én helgetur utenfor Oslo.

For interesserte søkere er ordningen beskrevet nærmere

Published Feb. 27, 2020 10:02 AM - Last modified Feb. 27, 2020 10:02 AM