General meeting Terra, PU and Samfunnsgeografen / Allmøte Terra, PU og Samfunnsgeografen

Terra, PU and Samfunnsgeografen call a general meeting on the September 3 at 16:15, seminar room 201 Harriet Holters hus.

In this meeting we will choose new board members and go through changes in the resolutions. Pizza will be provided! 

Dear Human Geography students,

Terra, PU and Samfunnsgeografen call a general meeting on the September 3 at 16:15, seminar room 201 Harriet Holters hus. In this meeting, we will choose new board members and go through changes in the resolutions. Pizza will be provided! 

Agenda:

16:15 Introduction by the leader of PU

What is PU?

Changes in the resolutions

16:45 Introduction by the treasurer in Terra

What is Terra?

Changes in the resolutions

17:15 Pizza break

17:45 Presentation of Samfunnsgeografen

18.00 Election of new board members in PU, Terra and Samfunnsgeografen

18.30 The meeting is closed

Welcome!

 

Kjære studenter ved samfunnsgeografi!

Terra, PU og Samfunnsgeografen innkaller til allmøte 3. september kl: 16:15, seminarrom 201 Harriet Holters hus. På møtet vil vi velge nye styremedlemmer og gå igjennom vedtektsendringer. Det vil også bli servert pizza!

Dagsorden:

16:15 Innlegg v/leder av PU

Hva er PU?

Vedtektsendringer

16:45 Innlegg v/økonomisk ansvarlig i Terra

Hva er Terra?

Vedtektsendringer

17:15 Pizzapause

17:45 Presentasjon av Samfunnsgeografen

18:00 Valg av styremedlemmer i PU, Terra og samfunnsgeografen

18.30 Møtet heves

Velkommen! 

Se mer informasjon på Facebook

 

Published Aug. 28, 2018 11:02 AM - Last modified Aug. 28, 2018 11:26 AM