HGO topic pool

Here you will find a list of ideas for your master thesis suggested by supervisors and external actors.

Published Jan. 9, 2019 1:38 PM

Ikke så langt fra Blindern ligger Tåsen hageby, et populær boligområde som ble til i 1920-tallet i og som ligger på det som i dag er vestsiden av grensen mellom øst og vest. Er du interessert i stedsutvikling, nabolag, flytting og byutvikling, er dette en oppgave for deg.

En gjeng rydder søppel.
Published Sep. 10, 2018 11:30 AM

Hvordan opptrer frivillig sektor som arbeidsgiver? Denne tematikken er full av potensielle forskningsspørsmål for en masteroppgave, i skjæringspunktet mellom arbeidsmarkedsregulering, organisering, profesjonsidentitet og politisk mobilisering.

hushjelp vasker speil
Published Sep. 10, 2018 11:08 AM

Betalt hushjelp er en svært utbredt form for arbeid globalt, og øker i omfang også i vestlige land. Selv om interessen for temaet blant forskere øker, finnes det mange ubesvarte spørsmål knyttet til denne arbeidsformen.