This programme option no longer admits students

Latest messages

Published Aug. 6, 2014 9:24 AM

Dear all,

All new MA students are invited to meet us on Wednesday 13th of August at 13:15 in P.A.Munchs hus seminarroom 6.

We look forward to meeting you!

If you are an International student please click here for more information about activities and meetings during Orientation Week.

Published Feb. 27, 2013 3:05 PM

I forbindelse med utlysningen av tre faste stillinger som førsteamanuensis i engelskspråklig litteratur, blir det 11., 12. og 19. mars avhold fem prøveforelesninger over temaet: "Virginia Woolf's To the Lighthouse: Narrative Structure and Thematic Concerns". Disse forelesningene er en del av ansettelsesprosessen.

En oversikt over navn, tid og sted for prøveforelesningene er nå lagt ut her: http://www.hf.uio.no/ilos/forskning/aktuelt/arrangementer/proveforelesninger/

Forelesningene er åpne for alle. Velkommen!

Published Jan. 29, 2013 11:36 AM

Seminar for masterstudenter og forskere ved ILOS.

ILOS har et bredt spekter innen språkforskning. Vi håper seminaret vil bidra til å gi forskere og masterstudenter større kjennskap til den mangfoldige språkforskningen som foregår her på huset.

For påmelding se her:

/for-ansatte/enhetssider/hf/ilos/arrangementer/2013/smak-spaakforskning.html