This programme option no longer admits students

Åpne prøveforelesninger: Virginia Woolfs "To the lighthouse"

I forbindelse med utlysningen av tre faste stillinger som førsteamanuensis i engelskspråklig litteratur, blir det 11., 12. og 19. mars avhold fem prøveforelesninger over temaet: "Virginia Woolf's To the Lighthouse: Narrative Structure and Thematic Concerns". Disse forelesningene er en del av ansettelsesprosessen.

En oversikt over navn, tid og sted for prøveforelesningene er nå lagt ut her: http://www.hf.uio.no/ilos/forskning/aktuelt/arrangementer/proveforelesninger/

Forelesningene er åpne for alle. Velkommen!

Published Feb. 27, 2013 3:05 PM - Last modified Feb. 27, 2013 3:05 PM