Chronicle course for Master students

The course will be held in Norwegian


Kronikkurs for masterstudenter 5. juni

Lær å spre resultatene av masteroppgaven din!

Påmeldingsfrist: 22. mai

Les mer: http://www.uio.no/livet-rundt-studiene/arrangementer/mediekurs/kronikk2018.html

Published Apr. 17, 2018 10:23 AM - Last modified Apr. 17, 2018 10:23 AM