Programrådsmøte PECOS, referat151105

REFERAT FRA MØTE I PROGRAMRÅDET FOR MASTER I FREDS- OG KONFLIKTSTUDIER, TIRSDAG 15. NOVEMBER 2005

 

Til stede:         Stein Tønnesson, Geir Ulfstein, Anne Julie Semb, Robert Grønås, Stephan Hamberg, Elisabeth Lothe.

 

Sak 19/05     Godkjenninger 

A) Godkjenning av innkalling og dagsorden       

Vedtak: Innkalling til møte og dagsorden godkjent.

 

B) Godkjenning av referat fra programrådsmøtet 15. november 2005

 

Vedtak: Referat godkjent

 

 

Sak 20/05 Orienteringssaker:

 

  • Rutiner ved klagebehandling- det finnes ingen ensartede rutiner på klagebehandling på karakter. Det finnes to mulige alternativ. All informasjon, dvs karakterbegrunnelse og kandidatens klagesøknad følger saken. Alt:2 er at ingen sakspapirer følger saken, dvs en helt ny sensur. Pecos følger alternativ 1.
  • Permisjonsreglementet- Har blitt lagt ut på våre web-sider. Det ble tatt opp om også politiske verv burde være oppgitt som en grunn for å søke om permisjon fra studiet.
  • Periodisk programevaluering- Pecos er valgt ut av fakultetet som et av de programmene som skal evalueres til våren 2006. Det ble lagt vekt på at minst en av de som skal sitte i kommisjonen burde ha erfaring med å jobbe i/med et masterprogram.
  • UiO-samarbeid med Universitas Gadjah Mada- ISV og Pecos går inn for alternativ 3.
  • Studieveiledning for Pecos-studentene- Det ble snakket om at Anne Julie burde avlastes i veiledning av studenter
  • Opptak av studenter med finansiering fra kvoteprogrammet, status. Pecos vil forholde seg til søkere som kommer fra universitet som fakultetet og universitetet sentralt har avtaler med.

 

Sak 21/05 Fulltekstutgaver av innleverte masteroppgaver på internett:

 

Det ble foreslått at alle Pecos studenter fra våren 2006 skal legge ut sine masteroppgaver i fulltekst på DUO.

Vedtak: Alle studenter ved masterprogrammet i Peace and Conflict Studies skal legge ut masteroppgaven på DUO i fulltekst fra 20. mai 2006.

 

Sak 22/05 Endring av dato for innlevering av masteroppgaven

Saken ble utsatt til neste programrådsmøte

 

Published June 6, 2012 5:45 PM